image

Fakturačná adresa

Alexander Liška
Tribečská 659/9, 949 01 Nitra
IČO: 11726903
IČ DPH: SK1030799231
Účet: SK48 0200 0000 0035 7653 8851
Swift: SUBASKBX
Obchodný register okresného úradu Nitra
Vložka č.: 403-6434
image

Poštová adresa

Sklad

Alexander Liška
Murgašova 13
953 01 Zlaté Moravce

Kontakty

Firma

Telefón: 0905 138 976

Ing. Alexander Liška - výkonný riaditeľ
Email: alexander.liska@zavodsky.sk

Levický Daniel - Vedúci expedície
Email: dano.levicky@zavodsky.sk

Jana Eremiášová - shop asistent
Email: dobierky2@zavodsky.sk

Administrátor

Email: dano.levicky@zavodsky.sk

Sklad

Sklad môžete kontaktovať telefonicky v čase:

9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30

Telefón: 0905 138 976
Email: objednavky@zavodsky.sk