image

Registrácia

Formulár vyplňte podľa údajov zo živnostenského listu a osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla.
V prípade viacerých prevádzok vyplňte formulár pre každú zvlášť. Spravovanie viacerých prevádzok jednou osobou je tiež možné, v tom prípade nás prosím kontaktujte.
Kontaktná osoba a telefónny kontakt na prevádzku sú vyžadované špedíciou na doručenie zásielky s tovarom.

Poštovú adresu uveďte len v prípade že máme poštu zasielať na inú adresu než fakturačnú.

Po odoslaní vyplneného formulára systém zašle na emailovú adresu prevádzky potvrdenie o prijatí registrácie.
Po overení zadaných registračných údajov a zaregistrovaní firmy v našom skladovom systéme Vám pošleme emailom:
• zákaznícke číslo, ktoré budete používať pri komunikácii s nami
• prihlasovacie meno a heslo
• kontaktnú osobu ktorú môžete v prípade potreby kontaktovať


* hviezdičkou označené položky musia byť vyplnené
 

Fakturačné údaje

Názov spoločnosti*: Názov spoločnosti podľa živnostenského listu.
Ulica a číslo*: Sídlo spoločnosti podľa živnostenského listu.
PSČ a mesto*:    PSČ (bez medzier) a mesto podľa živnostenského listu.
Štát*: Zmeňte len v prípade registrácie firmy v inom štáte.
IČO*: napr: 12345678
DIČ*: napr: 1234567890
IČ DPH*: napr: SK1234567890. NEPLATCA DPH - zapíšte pomlčku
Štatutárny zástupca*: Meno a priezvisko konateľa podľa živnostenského listu.
Email*: Email na ktorý budú zasielané dodacie listy, faktúry a informácie zo skladového systému.
Telefónny kontakt*: Môžete napísať aj viac čísiel - napr. 012/1234567, 0123/012345
Číslo bankového účtu*: Číslo účtu v tvare SK12 3456 7890 1234 5678 9012
 

Adresa prevádzky

Názov prevádzky*: Adresa prevádzky je zároveň adresou doručenia tovaru.
Ulica a číslo*:
PSČ a mesto*: Psč vyplňte bez medzier.
Štát*: Zmeňte len v prípade prevádzky v inom štáte.
Email*: Emailový kontakt na predajňu. Sem bude zasielaný súbor backorderu.
Kontaktná osoba*: Meno pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru.
Telefónny kontakt*: Môžete napísať aj viac čísiel - napr. 012/1234567, 0123/012345
Otváracie hodiny*: Kedy Vám môžeme doručiť tovar? - napr. Po-Pi 8:00-12:00 12:30-17:00 So 9:00-12:00
 

Poštová adresa

Názov: Poštovú adresu vyplňte len ak máme zasielať poštu na inú než fakturačnú adresu.
Ulica a číslo
PSČ a mesto: Psč vyplňte bez medzier.
Štát: Zmeňte v prípade zasielania pošty do iného štátu.